Genel Hizmetler

2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesine göre Üniversite personelinin disiplin ve ceza soruşturmaları ile aynı kanunun 54'üncü maddesine göre Üniversite öğrencilerinin disiplin soruşturmalarının yürütülmesinin ve sonuçlandırılmasının takibini kapsar.

Üniversitemizin akademik, idari ve sözleşmeli personeli hakkındaki ceza ve disiplin soruşturmaları, 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, Öğrenci disiplin soruşturmaları ise 2547 sayılı Kanunun 54'üncü maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Üst disiplin amiri olarak Rektör tarafından soruşturma açılması emri verildikten sonra, soruşturmaların yürütülmesi ile ilgili tüm aşamalarının takibi ve soruşturmacı tayin edilen akademik ve idari personel ile gerekli yazışmaların yapılması, yürütülen soruşturmanın soruşturma usul ve esaslarına uygunluğu hakkında ve soruşturma raporu hazırlanmasında; atanan soruşturmacılara destek hizmeti verilmesi, personelle ilgili ceza ve disiplin soruşturmalarının ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasının sağlanması, tamamlanan soruşturma dosyalarındaki rapor veya fezlekede açıklanan kanaat ve önerilerin yetkili disiplin amir veya kurullarına sunulması, kesinleşen cezaların ilgililere bildirilmesi, uygulanmasının sağlanması, ceza kararlarına itirazların inceleme mercilerine iletilmesi ve sonuçlandırılması ile Rektör tarafından açılan tüm soruşturmaların dosyalama sistemi dahilinde arşivlenerek, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulması da bu kapsamda yerine getirilen hizmetlerdir.