Kurul ve Komisyonlar

Kalite Komisyonu

Gonca Murat Av. / Hukuk Müşaviri Başkan
Ahmet Karaboğa Şube Müdürü Üye
Buket Çınar Avukat Üye
Melis Artuvan Doğanay Avukat Üye
Nadir Göktan Bil.İşletmeni Üye
İkbal Karacabay Erbolat Bil.İşletmeni Üye